6664 310 0938

تغییرات پس از تحویل طرح

تغییرات در اندازه سفارشات “طراحی گرافیک” پس از تکمیل پروژه قابل انجام نخواهد بود لذا در ثبت اطلاعات سفارش دقت کنید.

تغییرات در سفارشات “طراحی گرافیک” پس از تکمیل پروژه 3 مرتبه اول رایگان خواهد بود و به ازای هر تغییر بیشتر هربار مبلغ 5% کل پروژه دریافت می‌گردد.

Powered by BetterDocs

نظر شما چیه ؟

Your email address will not be published.Required fields are marked *